Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

 

NEW VALMAR draagt zorg voor de gegevens die zij van haar klanten en leveranciers bekomt. In onze privacharter leest U gedetailleerd wat we doen om Uw privacy te beschermen, hoe U op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van het hiernavolgend reglement

Toepassing

Dit charter is van toepassing op alle communicatie (via post, telefoon, gsm, email) van NEW VALMAR en haar dochterbedrijven

1.Beheer van gegevens bestanden :

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de N.V. NEW VALMAR, Bunstraat 104 te 9440 Evergem. Enkel de verantwoordelijke van de afdeling klanten en de zaakvoerder hebben toegang tot de personengegevens.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij onze adressenlijst aan externe adressenbeheerders. Wij behandelen Uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Om gegevens van onze klanten te mogen verzamelen is er vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke levensfeer in België.

Voor de verwerking van onze datagegevens doen wij beroep op een externe verwerker waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten waarin deze zich verplicht Uw gegevens als vertrouwelijke informatie te beschouwen.

2.Welke gegevens worden verwerkt ?

2.1. Particuliere klanten :

a/ personengegevens :

- Contactgegevens zoals adres, e-mailadres , telefoon, gsm, fax ;
- Andere gegevens zoals Uw beroep, interesses enz ;

Wij verzamelen deze gegevens via :

*een wedstrijd op onze internetsite
*……..

Alle personengegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. Op het moment dat wij Uw personengegevens in onze bestanden noteren wordt U hiervan ingelicht. Hierbij krijgt U telkens de mogelijkheid om Uw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen.Wanneer wij Uw aankoopgegevens of doorklikbedrag doorklikken wordt U hierover ingelicht.

b/ aankoopgegevens


2.2.Professionele klanten & prospecten :

a/ a/ personengegevens :

- Contactgegevens zoals adres, e-mailadres , telefoon, gsm, fax ;
- Vennoten, partners in de zaak, medewerkers
- BTW-nummer & ondernemingsnummer
- Belangstelling voor onze producten of diensten

Om actief nieuwe klanten te kunnen verwerven, houden wij niet enkel de gegevens over Uw bedrijf bij die U ons doorgeeft, maar verzamelen wij ook gegevens via externe kanalen, waaronder adressenbeheerders. Telkens wij die gegevens in onze klantenlijst registreren brengen wij U hiervan op de hoogte. U heeft dan de mogelijkheid om Uw gegevens na te zien, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te gebruiken.

Alle personengegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. Op het moment dat wij Uw personengegevens in onze bestanden noteren wordt U hiervan ingelicht. Hierbij krijgt U telkens de mogelijkheid om Uw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Wanneer wij Uw aankoopgegevens of doorklikbedrag doorklikken wordt U hierover ingelicht.


3.Internet

Bij Uw internetbezoek houden wij bepaalde instellingen bij in de zogenaamde « cookies ». Dit zijn stukjes informatie die op Uw harde schijf worden geplaatst als U naar onze website surft. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten « cookies » :

* « cookies » om een gesprek te kunnen aanvangen tussen U en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na afloop van Uw bezoek aan onze site.
* »cookies » om Uw surfcomfort te verhogen zoals taalkeuze en persoonlijke code.


4.Het doel van het verzamelen van gegevens :

Zodra wij Uw gegevens in onze klantenlijst hebben genoteerd, krijgt U regelmatig onze informatie thuisbezorgd per post of via email. Wij verbinden ons ertoe Uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een correcte afhandeling van Uw contract mogelijk te maken of om informatie over de producten en diensten van ons bedrijf te bezorgen.

5.Uitschrijven :

Ten allen tijde kunt U beslissen om van ons geen berichten te ontvangen via welk medium dan ook.

 

6. Uitzonderingen

Geen enkele informatie in deze voorwaarden zal welke garantie ook geïmpliceerd door de wet uitsluiten of beperken. Geen enkele informatie in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken ten opzichte van:
° Fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons geplaatst, of
° Alles wat illegaal of onwettig is aan ons om deze uit te sluiten of te beperken

7. Andere partijen

U gaat ermee akkoord dat u geen enkele persoonlijke klacht tov onze bedienden of werknemers zult indienen na welk nadeel dat u ook ervaart met betrekking tot de website. Onverminderd de voorafgaande paragraaf, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid in deze “website voorwaarden” onze bestuurders, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemersvan New Valmar steeds zal beschermen.

8. Onuitvoerbare bepalingen

Als enige bepaling in deze voorwaarden onuitvoerbaar volgens de wet bevonden wordt of is, zal dit geen afbreuk doen aan de andere voorwaarden in deze disclaimer.

9. Toepasselijk recht

Deze website wordt gecontroleerd en beheerd vanuit de Belgische zetel. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de Belgische wet zal worden toegepast bij uw bezoeken aan de website. U stemt in met de jurisdictie van België met betrekking tot alle geschillen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de nûbytv/kanaal.

10. Redelijkheid

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat alle bepalingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, redelijk zijn.